Abusland, Anja Ninasdotter

Abusland, Anja Ninasdotter (1995-)

Parti:
Senterpartiet
Representant for
Vest-Agder 2021-2025
Medlem
Arbeids- og sosialkomiteen
Ansiennitet:
0 år, 58 dagar

Gå til biletgalleri

Drivenes, Eivind er vararepresentant for Abusland, Anja Ninasdotter som er i permisjon.

Biografi

Personalia

  • Fødd 25.11.1995

Stortingsperiodar

  • Representant nr 5 for Vest-Agder, 2021 - 2025, Sp.

Medlemskap i stortingskomitear

  • 2021-2025

    Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 19.10.2021 - 30.09.2025