Fatland, Gunnar

Fatland, Gunnar (1946-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Rogaland 1993-1997
Ansiennitet:
12 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Representantforslag

Lenkje til å sjå alle

Spørsmål til statsrådane

frå representanten
frå representanten
frå representanten

Saksordførar i saker

Lenkje til å sjå alle