Bekkemellem, Karita

Bekkemellem, Karita (1965-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Møre og Romsdal 2005-2009
Ansiennitet:
20 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Representantforslag

Lenkje til å sjå alle

Spørsmål til statsrådane

frå representanten
frå representanten
frå representanten

Saksordførar i saker

Lenkje til å sjå alle