Svartveit, Olaug

Svartveit, Olaug (1914-2004)

Parti:
Det Nye Folkepartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hordaland 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 26 dagar

Gå til biletgalleri

Svartveit, Olaug har gått bort.

Finn informasjon etter