Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (1), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Fremskrittspartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til energiministeren

  Ifølge Offshore Norge (tidl. Norsk olje og gass) reduserer norsk gass fra Baltic Pipe rørledningen, kombinert med vindkraft, polske klimautslipp tilsvarende 70 millioner tonn CO2 i Polen. Ca. 8% av norsk gassproduksjon går i Baltic pipe rørledningen, resterende går til resten av Europa. All den tid så og si alt klimaberegnes i disse dager, så er det nærliggende å tro at man har tilsvarende tall for resten av gasseksporten også. Kan statsråden avklare hvor mange millioner tonn CO2 norsk gass kutter i Europa?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til energiministeren

  Europower rapporterte at Britene hadde gratis strøm nærmest halve døgnet lørdag 23.mars, men de fikk i liten grad solgt den billige strømmen til Norge, da Statnett hadde strupt kraftimporten fra England, igjen. Dette samtidig som fyllingsgraden i både NO2 og hele Norge er vesentlig lavere enn mediannivå. Kan statsråden forklare rasjonalet bak måten Statnett operer Englandskabelen på, når man ikke benytter perioder med overskuddskraft i England til å importere mye rimelig kraft til Norge, når det er lav fyllingsgrad i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til forsvarsministeren

  Regjeringen står på beslutningen om å flytte Luftforsvarets skolesenter Kjevik til Værnes for å spare penger, selv om flytteregningen har økt fra 260 til over 900 millioner før overskridelser. Tidligere i dag kom regjeringen med nyheten om at Befalsskolen skulle flyttes til Kjevik og militær tilstedeværelse opprettholdes, før meldingen minutter senere ble trukket tilbake. Kan forsvarsministeren avklare hva planen er for Kjevik, har man besluttet å opprettholde militær tilstedeværelse på Kjevik, eller er situasjonen uavklart enda?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til energiministeren

  Under en NRK Debatten sending om Ukraina-krigen, energikrise, strømpriskrise og mer, så uttalte statsminister Jonas Gahr Støre at et Norge som begrenset krafteksporten til Europa, det ville ikke han være statsminister i, og at vi måtte vise solidaritet med Europa. I lys av EUs energikommisærs Simsons klare beskjed og trusler mot Norge hvis man ikke innfører 4. energimarkedspakke, undrer jeg på om regjeringen også har gitt EU tydelig beskjed om at EU har ansvar for egen forsyningssikkerhet og kraftproduksjon, ikke Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til energiministeren

  EUs energikommissær Kadri Simson ble torsdag tatt med på rundtur i Telemark av Støre-regjeringen for en nærmere titt på norsk vannkraft, og kvitterte gjestfriheten ut med dårlig skjulte trusler om konsekvenser hvis ikke Norge snarest implementerte 4.energimarkedspakke og integrerte seg tettere. Kan energiministeren avklare om man planlegger å innføre 4.energimarkedspakke, hva status er for pakken, hva regjeringens plan er for implementering hvis ja, og om man i det hele tatt planlegger å si nei til noe suverenitetsavståelse?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle