Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (1), Arbeiderpartiet (1), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  I 2016 ble det meldt om 191 tilfeller av legemiddelmangel i Norge, i 2017 358 tilfeller og i fjor hele 684. Mangel på blodtrykksmedisiner kan f.eks. skape utfordringer for 50 000 nordmenn. Noen ganger gir dette praktiske utfordringer som behov for ny legetime, andre ganger kan de helsemessige konsekvensene bli mer dramatiske. Hvilke tiltak vil statsråden iverksette mot legemiddelmangelen, og kan han garantere at liv og helse ikke kommer i fare som følge av manglende tilgang på medisiner?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  I jula gikk det et større ras på E18 mellom Risør og Tvedestrand. Heldigvis ble ingen drept eller skadet. Geologer sier at området fortsatt er utrygt med tanke på nye ras.
  Hva vil samferdselsministeren gjøre for å sikre denne strekningen på E18 mot nye ras, og vil statsråden ta ytterligere grep for å få fortgang på en ny og trafikksikker 4-feltsvei mellom Risør og Tvedestrand?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Kan helseministeren garantere at fremdriften og mandatet for rusreformen ligger fast, uavhengig av hvordan regjeringsforhandlingene med KrF går?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvordan har den årlige utviklingen vært på nasjonalt nivå i antall korridorpasienter, størrelsen på køene til psykiatrien, og antall personer som har tatt livet sitt mens de har ventet på behandlingsplass i psykiatrien siden Solberg-regjeringen tok over høsten 2013, og hvilke konkrete tiltak vil bli iverksatt i 2019 for å redusere køene og bruken av korridorsenger i psykiatrien?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Fra 1998 til 2017 har antall sengeplasser i psykiatrien blitt bygd ned fra 6276 til 3746.
  Dersom flere kan få rask og god hjelp nær der de bor uten innleggelse, er det positivt, men hvordan vil statsråden sørge for at antall sengeplasser i psykiatrien er tilstrekkelig for å dekke behovet fremover?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle