Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (1), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Fremskrittspartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til næringsministeren

  Formueskatten er en skatt som kun betales av norske bedriftseiere, og skatten må betales uansett om selskapet går med overskudd eller underskudd. Hvis man flytter like over grensen til Sverige eller lengre, så faller formueskatten på det norske selskapet bort. Slik favoriseres utenlandsk eierskap i Norge, og gir bedrifter med norske eiere en konkurranseulempe, hvor bedriften må tappes for midler til skatt. Kan statsråden bes avklare hvorfor man ønsker at norske eiere skal betale mer i skatt enn utenlandske eiere av norsk næringsliv?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  I Sverige har langvarig hodeløs innvandringspolitikk og bosettingspolitikk kombinert med snillistisk og naiv justispolitikk ført til svenske tilstander over store områder. Gjengkriminalitet, vold, destruktiv adferd og mafia virksomhet har fått utvikle seg, uten at styrende partier har tatt tak og stoppet det, da bortforklaringer har vært prioritert høyere. Vi ser nå en økende kriminalitet i Norge, med grovere vold og grenseoverskridende kriminalitet. Hva gjør regjeringen for slå dette tilbake og unngå svenske tilstander i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Regjeringen lyser ut midler til nye forskningssentre for miljøvennlig energi, med sikte på oppstart av mellom seks og ti nye sentre fra andre halvår 2024. Forskningen i sentrene skal bidra til å løse sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet og styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv. Allikevel er kjernekraft eksplisitt unntatt muligheten for forskningsmidler. Kan statsråden forklare rasjonalet i denne avgjørelsen, og avklare om han mener at EU og FNs klassifisering av kjernekraft som grønn og nødvendig er feilaktig?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Med 2022 snart et kvartal bak oss, så bør tall på kraftomsetning, gjennomsnittspris og forbruk være tilgjengelig. Kan statsråden avklare hvor stor andel av kraften som ble brukt av næringslivet, kraftintensiv industri, husholdninger, petroleumsnæringen, offentlig sektor, annet, og i tillegg gi en oversikt over hvor mye kraften ble omsatt for i de forskjellige sektorene - målt mot historiske normal (2010-2019)?
 • Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Vi ser en negativ utvikling i ungdomskriminalitet i Sør-Norge. Spesielt er kriminaliteten blant barn og unge i Kristiansand økende og alarmerende, særlig i de yngste aldersgruppene. Barn helt ned i 12-års alderen utfører kriminalitet, blant annet vold og ran. Vold fra ungdom under 15 år har fordoblet seg de siste årene. Politiet uttaler at de har få gode virkemidler å sette inn. Er statsråden klar over situasjonen, og har statsråden planer om å komme med forslag til løsninger, samt gi politiet flere virkemidler?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle