Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (1), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Fremskrittspartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  I flere byer, som Arendal, ser vi urovekkende utvikling innen ungdomsmiljøene, med grov vold, uprovosert blind vold, ran, trusler og annen asosial destruktiv og negativ adferd. I Arendal har det vært flere hendelser de siste ukene hvor både barn, ungdom og voksne har blitt overfalt og utsatt for vold og trusler av flere gjerningsmenn.
  Kan justisministeren redegjøre for om hun er klar over situasjonen, og hva som kan gjøres for å stoppe slik utvikling og destruktiv adferd så fort som mulig før flere blir skadd?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Norge planlegger å øke gasseksporten med 100 TWH til Europa i år, og sender gassen som skulle vært injisert i oljereservoarer for framtidig oljeutvinning.
  Kan statsråden redegjøre for hvor mye dette potensielt kan redusere framtidig oljeutvinningsgrad, og hvorfor man ikke bruker økt gasseksport som motkrav for reduksjon av krafteksporten, slik at strømprisene i Norge kunne normaliseres i større grad?
 • Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Det diskuteres i Europa å frikoble gass- og strømprisene. I tillegg stilles det krav om beredskap og høyere fyllingsgrad av gass. Kan statsråden redegjøre for hva regjeringen mener om forslagene om større frikobling av strøm- og gasspriser som diskuteres i Europa, hva tenker regjeringen om at Europa stiller høyere krav til fyllingsgrad og beredskap på gass, og hvordan kan den tankegangen påvirke kravene vi stiller til norsk vannkraft?
 • Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Flere analytikere melder om fare for kraftrasjonering og vedvarende ekstreme strømpriser framover. NVE med flere roper varsko om svært lav grunnvannstand. Magasinfyllingsgraden setter nye bunnrekorder, mens krafteksporten setter nye topprekorder, strømprisene likeså. Statsråden har tidligere uttalt at magasinfyllingsgraden er tilstrekkelig, og at det ikke er fare for kraftrasjonering. Kan statsråden klargjøre hva han baserer disse bastante påstandene på, når det kommer alarmrop fra så mange forskjellige hold, både private og statlige?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til finansministeren

  Vi er i en ekstraordinær situasjon, hvor dramatisk og hurtig Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1953 på et bredt spekter av innsatsfaktorer resulterer i store utfordringer for flere bransjer.
  Vil regjeringen oppfordre fylkeskommuner og kommuner til å se på hyppigere prisregulering og reforhandling av kontrakter, og selv innføre det for statlige enheter, slik at næringslivet ikke må drive med underskudd på offentlige kontrakter, altså en større grad av risikodeling hvor det offentlige også tar deler av risikoen?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle