Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (4), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Sosialistisk Venstreparti (1), Kristelig Folkeparti (1), Rødt (1) og Venstre (2)

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle