Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Hardangerbrua. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2021–2025 er det valt inn 16 representantar frå Hordaland.

Representantane er fordelte på følgjande parti: Høgre (4), Arbeidarpartiet (4), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2), Sosialistisk Venstreparti (1), Kristeleg Folkeparti (1), Raudt (1) og Venstre (2).
 
I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.
 
 

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet

Sjå alle
: