Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn åtte representanter fra Møre og Romsdal.

Representantene er fordelt på følgende partier: Fremskrittspartiet (2), Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2), Høyre (1) og Sosialistisk venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til kommunal- og distriktsministeren

  Kven har eigedoms- og bruksrett til marine naturområder djupare enn minus to meter ved planlegging og gjennomføring av store inngrep i kystsona, og korleis vil Regjeringa sørge for å styre tilrettelegginga av infrastruktur til havvindsatinga utan store tap av verdfull kyst- og marin natur som ålegrasenger og tareskog, samt gyte og oppvektstområder for truga marine arter som til dømes kysttorsk?

 • Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til helse- og omsorgsministeren

  16. april 2024 gjorde Stortinget andre gongs vedtak, Lovvedtak 56(2023-2024), om overføring av helsetenestene ved utlendingsinternatet ved Trandum til det offentlge helsevesenet, men omlegginga er enno ikkje sett i verk. Kva står att å gjere før dette kan skje, og kan statsråden stadfeste om omleginga vil være på plass før 1. oktober 2024?

 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Kan samferdselsministeren leggje fram kva økonomisk kompensasjon Møre og Romsdal Fylkeskommune har fått i sitt budsjett i overføringane for 2024 for å dekke inn inntektsbortfall pga. halvering av ferjeprisane?

 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Kan kommunalministeren gjere greie for kva innstilling som går til kommunestyret si behandling frå saker i eit kommunalt føretak som skal behandlast endeleg i kommunestyret, og kan kommunedirektøren endre noko som helst på vedtaket/innstillinga frå styret i eit kommunalt føretak som går vidare via kommunen sin administrasjon til endeleg behandling i kommunestyret?

 • Skriftlig spørsmål fra Kim Thoresen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Hvilke grep har statsråden det siste året tatt for at utviklinga til den skeive befolkningen skal gå i en bedre retning når en ser på hatkriminalitet og trusler mot skeive, og kan statsråden peke på de viktigste konkrete punktene hun planlegger å iverksette for å bekjempe hat, trusler og vold mot skeive, og kan statsråden i tillegg redegjøre for hvor stor økning man har sett fra år til år i hatkriminalitet, hatytringer, hærverk, tyveri og vold rettet mot skeive i perioden 2020-2023?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle
: