Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valgperioden 2021–2025 er det valgt inn fem representanter fra Nord-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2) og Venstre (1). 

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen. Selv om Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylke 1. januar 2018 er de fortsatt separate valgdistrikter.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

  Har regjeringen sørget for at det er foretatt en grundig vurdering av habilitet og statsstøtteregelverket i forbindelse med endringen av mandatet til Jernbanedirektoratet, der direktoratet fikk instruks om å tildele minimum en av trafikkpakkene for tog på Østlandet til Vy, som eies av Samferdselsdepartementet, og kan statsråden redegjøre for hvordan denne prosessen er gjennomført?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

  Aftenposten skriver mandag 13. mars at statsråden grep inn og instruerte Jernbanedirektoratet om at Vy måtte tildeles minst en av trafikkpakkene på Østlandet. Det foreligger å informasjon om at "tilbudet" til Vy er dyrere enn Jernbanedirektoratet forventet. Tilbudet til de reisende blir dårligere, enn om Flytoget fikk tildelt minst den ene trafikkpakken. Har statsråden instruert Jernbanedirektoratet til å tildele Vy togkjøringen på hele Østlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til finansministeren

  Hvordan har regjeringen fulgt opp saken om mva-kompensasjon for boliger for utviklingshemmede, og hva vil regjeringen foreta seg framover for å sikre likebehandling av private og kommunale boliger for utviklingshemmede barn?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

  Denne uken er Vy ute med sine forslag til samlet drift for Østlandet som er oversendt Jernbanedirektoratet. Her har de lagt hele grunnrutemodellen til siden og kommet med en egen løsning som blant annet innebærer at Vy tar over Flytogets ruteleier. Flytoget har kontrakt for ruteleiene frem til 2028. Hva mener statsråden om dette forslaget og realismen i det?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

  Når kan SJ forvente å få oppgraderte, bimodale lokomotiv til kjøring på Nordlandsbanen, hvordan ligger prosessen an med å anskaffe dette, slik at de reisende på Nordlandsbanen sikres et stabilt og attraktivt togtilbud?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle