Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valgperioden 2017–2021 er det valgt inn fem representanter fra Nord-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1). 

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen. Selv om Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylke 1. januar 2018 er de fortsatt separate valgdistrikter.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Hvordan fastsetter Nav skattetrekket for delvis ledige dagpengemottakere, hvor mange av de som har vært ledige i 2020, kan nå ha fått en betydelig restskatt, og hvordan vil statsråden bidra til å bedre situasjonen nå eller i fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hva tenker statsråden om at Tromsø kommune ser seg nødt til å bruke så mye penger på en ordningen staten skal finansiere og mener statsråden dette står i forhold til regjeringens egen prioritering av fastlegeordningen og oppfølging av handlingsplanen for fastlegeordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Viser til Dokument nr. 15:1891 (2020-2021) hvor jeg stilte følgende spørsmål: «Hva er både nominell og reel utvikling i ASDs budsjett for å få folk i jobb fra 2013 til i dag, hvor midlertidige koronatiltak ekskluderes?».
  Kan det bes om at svaret oppgis i 2021-kroner på samme måte som ved svar på budsjettspørsmål i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2021?
 • Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Mange delvis permitterte kan ha fått betydelig restskatt, jf. artikkel på Dinside.no 21. april 2021. Rett skattetrekk er den enkeltes ansvar, men vi bør kunne forvente både gode rutiner og god informasjon fra våre offentlige myndigheter, slik at det er enklest mulig å betale inn rett skatt til rett tid. Hvordan fastsetter Nav skattetrekket for delvis ledige dagpengemottakere, hvor mange av de som har vært ledige i 2020, kan nå ha fått en betydelig restskatt, og hvordan vil statsråden bidra til å bedre situasjonen nå eller i fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til næringsministeren

  Hvilke konsekvenser vil det få dersom stortingsbehandlingen av Prop. 124 L Endringer i mineralloven utsettes - og hvilket tidsperspektiv må i så fall legges til grunn?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle