Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Telemark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til samferdselsministeren

  Vil enerettsmodellen i nytt drosjeregelverk bety at kun drosjesentral/løyvehaver med adresse i den aktuelle kommunen blir prioritert ved tildeling av enerett, og vil fem års tildeling av enerett sikre økonomisk forutsigbarhet for løyvehavere i de aktuelle kommunene?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

  Er statsråden tilfreds med at arbeidsplasser sentraliseres som en del av regjeringens oppsplitting og konkurranseutsetting av jernbanen og kan statsråden gi noen form for garantier eventuelt pålegg til anbudsvinnende operatør/aktør om å benytte verkstedet i Skien og de øvrige verkstedene som BaneNor bygger og disponerer?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Lisenskontoret i Mo i Rana skal legges ned allerede i 2020. For å kompensere for de store utfordringene for de ansatte og for arbeidsmarkedet i kommunen, bestemte Kulturministeren at nasjonalbiblioteket skulle få 70 nye stillinger i samme kommune. Men det viser seg nå at det er svært få av Lisenskontorets 106 ansatte som kommer til å få en av disse.
  Er det i tråd med ministerens intensjon og hva vil hun gjøre for å følge opp stortingets ønske om å tilføre andre statlige arbeidsplasser til Mo i Rana?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Vil statsråden be Riksantikvaren igangsette en fredningsprosess av "Kongens Dam" på Herre i Bamble, Telemark?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til klima- og miljøministeren

  Hvordan mener statsråden at bruk av NOAHs nære samarbeidspartner Bergfald Miljørådgivere, som er innleid for å gi det faglige underlaget til ekspertutvalg og miljødirektoratet om mulig deponi i Brevik, vil påvirke tilliten til direktoratets og ekspertutvalget sine råd og kan statsråden garantere at han ikke vil overkjøre lokaldemokratiet i deponisaken basert på slike råd?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle