«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Telemark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av finansieringssystemet for rettslige obduksjoner, og i hvilke sammenhenger med hvilke begrunnelser er statsråden kjent med at påtalemyndigheten beslutter ikke å be om en sakkyndig likundersøkelsen når dødsårsaken er uviss?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til samferdselsministeren

  I sitt svar til representanten Myrli om Tinnosbanen den 01.07.2020 skriver statsrådene at hans departement skal ta stilling til fremtidige planer for Tinnosbanen i forbindelse med neste nasjonal transportplan. der kom det ingen ting om verdensarvobjektet Tinnosbanen, som bare forfaller mer og mer.
  Hvorfor står det ikke noe om planene om istandsetting av Tinnosbanen i ny NTP, og hva er planene til statsråden og regjeringen for denne viktige delen av verdensarven Rjukan - Notodden Industriarv?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

  Kan statsministeren redegjøre for hvilken statsråd som har det konstitusjonelle ansvaret for ferskvannsoppdrett?
 • Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Telemark har færre politiansatte nå enn da det var et eget politidistrikt. Ifølge Brønnøysundregistrene har kun to av de gjenværende lensmannskontorene og politistasjonene i det som nå heter "GDE Telemark", flere ansatte i dag enn før reformen, mens resten har samme, eller lavere bemanning. Bemanningen er trappet ned både i byer som Skien, Notodden og Kragerø samt mindre steder som Seljord, Rjukan og Bamble. Hvordan bidrar færre ansatte til å oppfylle målet med nærpolitireformen om et operativt, synlig og tilgjengelig politi?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Har statsråden eller noen i regjeringen hatt befatning med salget og vurdert konsekvensen av at en eiendom med så viktige strategisk ressurser skifter eier, og kan denne eiendommen eventuelt videreselges til utenlandske eiere uten at myndighetene involveres?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle