«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Telemark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Hvilke konkrete løfter har statsråd Ola Elvestuen gitt til Bamble og Porsgrunn Venstre knyttet til deponi i Brevik, og hvilke krefter i regjeringen er det som eventuelt hindrer statsråden å si et endelig nei til deponi i Brevik før høstens valg?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til klima- og miljøministeren

  24.3.2019 presenterte ministeren en verdensnyhet; nok et vikingskip var funnet. Denne gangen i det som trolig er en høvding-grav i Borreparken i Horten.
  Vurderer ministeren at dette funnet vil styrke en mulig norsk vikingtidsnominasjon, og vil han i så fall sørge for at Riksantikvarens arbeid med å vurdere grunnlaget for den, intensiveres?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til arbeids- og sosialministeren

  Er det mulig etter dagens regelverk for omsorgspenger at en bonusforelder kan få rett på omsorgspenger og utvidet antall omsorgsdager når den forelderen som har den daglige omsorgen, er alvorlig syk og må innlegges på sykehus, og vil statsråden, dersom dette ikke er mulig, ta initiativ til å endre regelverket til beste for barnet?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  I mediemeldingen foreslår regjeringen at NRK skal finansieres gjennom ordinær skattefinansiering.
  Hva vil den foreslåtte modellen bety for bedrifter som i dag betaler NRK-lisens?
 • Interpellasjon fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Redaktørstyrte journalistiske massemedier er en av de viktigste bærebjelkene i et demokratisk samfunn. De bidrar til en mer opplyst og bredere samfunnsdebatt og kontrollerer maktutøvelse. Men skal de fungere godt, er de avhengige av at befolkningen har tillit til den journalistikken som produseres. De siste årene har det vært stor framvekst av alternative medier og produksjon og spredning av "fake news". Dette truer tilliten og troverdigheten til de seriøse redaktørstyrte mediene, noe som i sin tur rokker ved hvilke sannheter vi har å forholde oss til når demokratiet vårt skal formes. Mange redaktører sier at det beste botemiddelet er at de fortsatt får muligheten til å produsere god og grundig journalistikk. Hvordan vil statsråden bidra til å styrke tilliten til den redaktørstyrte journalistikken i Norge?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle