«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Telemark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Mener statsråden det er rett å bare vurdere simultanteksting i hvert enkelt tilfelle, eller ser statsråden at det kan være viktig å sørge for at dette faktisk gjøres i hver pressekonferanse slik at man sikrer at budskapet når bredest mulig ut til befolkningen, og hvordan vil statsråden sørge for at det blitt gitt tilstrekkelig god informasjon på flere språk i tilknytning til regjeringens korona-pressekonferanser?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Mener statsråden det er riktig at leger som jobber i Norge, utdannet i Danmark, må ta den norske LIS 1 for å starte spesialisering i Norge – til tross for at dansk KBU (klinisk basisutdannelse) er mer eller mindre identisk med norsk LIS1, og vil statsråden endre regelverket, slik at blant annet KBU bør vurderes som tellende mot LIS 1?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Hva er blitt gjort siden 2018 for å sikre et godt og likeverdig behandlingstilbud for spillavhengige i alle helseregionene, og hvordan vurderer helseministeren kvaliteten på tilbudet til spillavhengige per dags dato?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  I debatten om domstolsreformen i Stortinget den 8. desember sa Statsråden blant annet: «Jordskifterettene skal også være der de er i dag, de ansatte i jordskifterettene skal være der de er i dag».
  Hvorfor er da flere jordskifteretters budsjett kuttet i 2021 slik at de må nedbemanne til tross for statsrådens forsikringer om at alle jordskifteretter skal bestå der de er i dag og bemanningen skal bestå?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Vil statsråden følge dette opp, og ta initiativ overfor Statens vegvesen slik at det kan iverksettes tiltak for å forebygge og trygge situasjonen for familien som bor langs veien?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle