«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn seks representanter fra Telemark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (1), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til justis- og beredskapsministeren

  Er det slik at norsk politi driver med kartlegging av personer som deltar i fredelige demonstrasjoner eller aksjoner mot Israel?
 • Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  En tidligere psykolog forgrep seg seksuelt på en rekke pasienter fra 1960-tallet og frem til 1998. Han ble dømt i det norske rettsvesenet tre ganger. Det er fastslått at den norske stat hadde informasjon og skulle ha stoppet psykologen langt tidligere. I 2021 avslørte VG et mye større omfang og og mye større konsekvenser for ofrene enn det som kommer frem av høyesterettsdommen fra 2003. Ofrene er invalidiserte. Ekspertutvalget nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet i 2022 bekrefter det samme. Staten bør erkjenne sitt ansvar og dekke ofrenes økonomiske tap. Hvordan vil statsråden følge opp?
 • Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren

  Nye tall fra Samfunnsøkonomisk analyse, laget for Huseierne, viser at kommunale vanngebyrer i snitt vil øke med 60 prosent og avløpsgebyrene med 57 prosent de fire neste årene. På toppen av dette kommer EUs fornyede avløpsdirektiv. Hvis det innføres i Norge, risikerer vi en eksplosjon i avgifter. Dette er nemlig et direktiv som ikke er tilpasset norske forhold, med spredt bosetning. Hva gjør regjeringa konkret for å forhindre en slik avgiftseksplosjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Vil statsråden sørge for at kommunene får tilskudd til å finansiere tømmeanlegg for fritidsbåter, som følge av regjeringens ønskede krav om forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i Oslofjorden?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Vil statsråden sørge for at legevakta i Oslo og Bergen skal kunne drifte som før i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, fremfor at et firkantet regelverk skal kunne ødelegge tilbudet for nesten en million pasienter?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle