Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 416)

Ikkje sendt til komité (18)

Arbeids- og sosialkomiteen (23)

 • Representantforslag om arbeidsvilkår foran anbudsregimer

  Dokument 8:169 S (2018-2019), Innst. 51 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes og Sheida Sangtarash om arbeidsvilkår foran anbudsregimer

  Saksordførar: Hagerup, Margret
  Debattert: 26.11.2019
  Votert: 26.11.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en nasjonal opptrappingsplan for VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid)

  Dokument 8:138 S (2018-2019), Innst. 409 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth, Geir Inge Lien og Bengt Fasteraune om en nasjonal opptrappingsplan for VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid)

  Saksordførar: Knutsen, Eigil
  Behandla: 19.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak