Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument 15 (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla