Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Stortingets møte 13. oktober 1999: "Stortinget ber Regjeringen legge forholdene til rette for produksjon av elektrisitet i Norge basert på gass fra kontinentalsokkelen"

Innst. S. nr. 122 (1999-2000)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 29.02.2000 Innst. S. nr. 122 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.02.2000

   Behandla i Stortinget: 09.03.2000