Energipolitikken

St.meld. nr. 29 (1998-1999), unntatt kap. 8, Innst. S. nr. 122 (1999-2000)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Olje- og energidepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 29.02.2000 Innst. S. nr. 122 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.02.2000

   Behandla i Stortinget: 09.03.2000