Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Stortingets møte 13. oktober 1999: "Stortinget ber Regjeringen legge forholdene til rette for produksjon av elektrisitet i Norge basert på gass fra kontinentalsokkelen"

Innst. S. nr. 122 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 29.02.2000 Innst. S. nr. 122 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.02.2000

   Behandlet i Stortinget: 09.03.2000