Utenriksministerens redegjørelse om WTO-spørsmål i forkant av ministerkonferansen i Qatar

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Utgreiing frå utenriksministeren

Saksgang

  1. Status