Utenriksministerens redegjørelse om WTO-spørsmål i forkant av ministerkonferansen i Qatar

Hvor er saken nå?

  1. 1 Redegjørelse
  2. 2 Debatt

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra utenriksministeren

Saksgang

  1. Status