Forslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Haga og Morten Lund om å opprette en ordning med skattefritak for gaver som gis via lokale dugnadsfond til lokal organisasjon som driver virksomhet av ikke-kommersiell karakter

Dokument nr. 8:20 (2001-2002), Innst. S. nr. 70 (2001-2002)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Morten Lund, Åslaug Haga Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (SP) Tilråding levert 13.12.2001 Innst. S. nr. 70 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.12.2001

   Behandla i Stortinget: 19.12.2001