Forslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Haga og Morten Lund om å opprette en ordning med skattefritak for gaver som gis via lokale dugnadsfond til lokal organisasjon som driver virksomhet av ikke-kommersiell karakter

Dokument nr. 8:20 (2001-2002), Innst. S. nr. 70 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Lund, Åslaug Haga Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 13.12.2001 Innst. S. nr. 70 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2001

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2001