Et velfungerende arbeidsmarked

St.meld. nr. 19 med unntak av kap. 5 (2003-2004), Innst. S. nr. 212 (2003-2004)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saka er behandla i kommunalkomiteen Tilråding levert 27.05.2004 Innst. S. nr. 212 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.05.2004

   Behandla i Stortinget: 08.06.2004