Forslag fra stortingsrepresentantene May Hansen, Heikki Holmås, Inga Marte Thorkildsen og Ingvild Vaggen Malvik om å endre lov om barneverntjenester og eventuelt andre relevante lover slik at loven gjelder for barn som er norske statsborgere og som oppholder seg i utlandet

Dokument nr. 8:40 (2003-2004), Innst. S. nr. 17 (2004-2005)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Heikki Eidsvoll Holmås, Inga Marte Thorkildsen, Ingvild Vaggen Malvik, May Hansen Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 28.10.2004 Innst. S. nr. 17 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.10.2004

   Behandla i Stortinget: 09.11.2004