Forslag fra stortingsrepresentantene May Hansen, Heikki Holmås, Inga Marte Thorkildsen og Ingvild Vaggen Malvik om å endre lov om barneverntjenester og eventuelt andre relevante lover slik at loven gjelder for barn som er norske statsborgere og som oppholder seg i utlandet

Dokument nr. 8:40 (2003-2004), Innst. S. nr. 17 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heikki Eidsvoll Holmås, Inga Marte Thorkildsen, Ingvild Vaggen Malvik, May Hansen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 28.10.2004 Innst. S. nr. 17 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.10.2004

   Behandlet i Stortinget: 09.11.2004