Forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund og Magnhild Meltveit Kleppa om lov om endring i lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie (5. ferieuke)

Dokument nr. 8:60 (2003-2004), Innst. O. nr. 30 (2004-2005)

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Morten Lund, Magnhild Meltveit Kleppa Saka er behandla i kommunalkomiteen Forslag fra (SP) Tilråding levert 02.12.2004 Innst. O. nr. 30 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedlagt protokollen.

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.12.2004

   Behandla i Odelstinget: 08.12.2004