Forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund og Magnhild Meltveit Kleppa om lov om endring i lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie (5. ferieuke)

Dokument nr. 8:60 (2003-2004), Innst. O. nr. 30 (2004-2005)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Morten Lund, Magnhild Meltveit Kleppa Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 02.12.2004 Innst. O. nr. 30 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedlagt protokollen.

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2004

   Behandlet i Odelstinget: 08.12.2004