Forslag fra stortingsrepresentantene Audun Bjørlo Lysbakken, Åsa Elvik og Heikki Holmås om aleneboende og aleneforsørgeres levekår, og mulige tiltak for å bedre disse

Dokument nr. 8:88 (2003-2004), Innst. S. nr. 44 (2004-2005)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Åsa Elvik, Heikki Eidsvoll Holmås Saka er behandla i sosialkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 23.11.2004 Innst. S. nr. 44 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 23.11.2004

   Behandla i Stortinget: 06.12.2004