Forslag fra stortingsrepresentantene Audun Bjørlo Lysbakken, Åsa Elvik og Heikki Holmås om aleneboende og aleneforsørgeres levekår, og mulige tiltak for å bedre disse

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Åsa Elvik, Heikki Eidsvoll Holmås Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 23.11.2004 Innst. S. nr. 44 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2004