Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om en ny bil- og veipolitikk, som innebærer at staten overtar finansieringen av riksveifergene i sin helhet, og at alle bompengeprosjekter avvikles samtidig som staten overtar ansvaret for finansieringen av prosjektene

Dokument nr. 8:63 (2004-2005), Innst. S. nr. 171 (2004-2005)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Jan Simonsen Saka er behandla i samferdselskomiteen Forslag fra (Uavh) Tilråding levert 26.04.2005 Innst. S. nr. 171 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 26.04.2005

   Behandla i Stortinget: 19.05.2005