Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om en ny bil- og veipolitikk, som innebærer at staten overtar finansieringen av riksveifergene i sin helhet, og at alle bompengeprosjekter avvikles samtidig som staten overtar ansvaret for finansieringen av prosjektene

Dokument nr. 8:63 (2004-2005), Innst. S. nr. 171 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (Uavh) Innstilling avgitt 26.04.2005 Innst. S. nr. 171 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2005

   Behandlet i Stortinget: 19.05.2005