Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2004

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Delegasjonar Saka er behandla i utenrikskomiteen Tilråding levert 25.05.2005 Innst. S. nr. 205 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.05.2005

   Behandla i Stortinget: 03.06.2005