Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2004

Dokument nr. 17 (2004-2005), Innst. S. nr. 205 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2005 Innst. S. nr. 205 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2005