Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om flytting av den norske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Israels hovedstad Jerusalem

Dokument nr. 8:100 (2004-2005)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Jan Simonsen Forslag fra (UavH) Ikke behandlet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla

      Foreslås ikke tatt under behandling jf. Forretningsordenen § 28 femte ledd bokstav e