Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47 (2008-2009), Innst. 212 S (2009-2010)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse
Forslag fra (V)
Tilråding levert 20.04.2010 Innst. 212 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om samhandlingsreformen i helse- og omsorgssektoren. Merkandene i innstillingen til saken som et flertall står bak, vil være førende for Regjeringens politikk på området i tiden framover. Stortinget har også behandlet representantforslag fra Venstre om en ny velferdsreform. Forslagene fikk ikke tilslutning fra noen av de andre partiene.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.04.2010

   Behandla i Stortinget: 27.04.2010