Samhandlingsreformen

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse
Forslag fra (V)
Innstilling avgitt 20.04.2010 Innst. 212 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om samhandlingsreformen i helse- og omsorgssektoren. Merkandene i innstillingen til saken som et flertall står bak, vil være førende for Regjeringens politikk på området i tiden framover. Stortinget har også behandlet representantforslag fra Venstre om en ny velferdsreform. Forslagene fikk ikke tilslutning fra noen av de andre partiene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.04.2010

   Behandlet i Stortinget: 27.04.2010