Presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 08.06.2010 Innst. 330 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har med regjeringspartienes støtte (AP-SV-Sp) vedtatt en ny 12.biskop som preses i Bispemøtet i Den norske kirke. Preses skal ha eget avgrenset tilsynsområde og tilhold i Trondheim. Sittende biskoper skal innstille tre kandidater og regjeringen utnevne den som skal ha embetet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.06.2010

   Behandla i Stortinget: 11.06.2010