Presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2010 Innst. 330 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med regjeringspartienes støtte (AP-SV-Sp) vedtatt en ny 12.biskop som preses i Bispemøtet i Den norske kirke. Preses skal ha eget avgrenset tilsynsområde og tilhold i Trondheim. Sittende biskoper skal innstille tre kandidater og regjeringen utnevne den som skal ha embetet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2010