Lange linjer - kunnskap gir muligheter

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 03.06.2013 Innst. 372 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet en melding til Stortinget om forskning og høyere utdanning og fattet en rekke vedtak i den forbindelse.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.06.2013

   Behandla i Stortinget: 10.06.2013