Lange linjer - kunnskap gir muligheter

Meld. St. 18 (2012-2013), Innst. 372 S (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2013 Innst. 372 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en melding til Stortinget om forskning og høyere utdanning og fattet en rekke vedtak i den forbindelse.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2013