Representantforslag om endring av straffeloven slik at den også omfatter hallikvirksomhet via Internett

Dokument 8:139 S (2014-2015), Innst. 180 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Anette Trettebergstuen, Jan Bøhler, Marianne Marthinsen, Marit Nybakk, Truls Wickholm Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 01.03.2016 Innst. 180 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om endring av straffeloven slik at den også omfatter hallikvirksomhet via Internett. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.03.2016

   Behandla i Stortinget: 14.03.2016