Representantforslag fra stortingsrepresentantene om behandling av barn og unge som begår overgrep

Dokument 8:55 S (2015-2016), Innst. 349 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Jørgen Bekkevold, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (KrF)
utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen og helse- og omsorgskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 31.05.2016 Innst. 349 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Kristelig Folkeparti om behandling av barn og unge som begår overgrep. Forslag om at det skal vurderes om avhør av barn som er mistenkt for seksuelle overgrep skal gjennomføres ved Statens barnehus og forslag om individuell oppfølging og behandling av disse barna, ble vedtatt. Dokumentet ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 31.05.2016

   Behandla i Stortinget: 08.06.2016