Representantforslag fra stortingsrepresentantene om behandling av barn og unge som begår overgrep

Dokument 8:55 S (2015-2016), Innst. 349 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (KrF)
utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen og helse- og omsorgskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 31.05.2016 Innst. 349 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Kristelig Folkeparti om behandling av barn og unge som begår overgrep. Forslag om at det skal vurderes om avhør av barn som er mistenkt for seksuelle overgrep skal gjennomføres ved Statens barnehus og forslag om individuell oppfølging og behandling av disse barna, ble vedtatt. Dokumentet ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2016