Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag om å bedre tilgangen på spesialsykepleiere

Dokument 8:75 S (2015-2016), Innst. 408 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Freddy de Ruiter, Ingvild Kjerkol, Kari Henriksen, Marianne Aasen, Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A)
utkast til innstilling er forelagt for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 09.06.2016 Innst. 408 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har forkastet forslag fra Arbeiderpartiet om en forpliktende opptrappingsplan for utdanning av spesialsykepleiere.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.06.2016

   Behandla i Stortinget: 16.06.2016