Representantforslag om å bedre tilgangen på spesialsykepleiere

Dokument 8:75 S (2015-2016), Innst. 408 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy de Ruiter, Ingvild Kjerkol, Kari Henriksen, Marianne Aasen, Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A)
utkast til innstilling er forelagt for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 09.06.2016 Innst. 408 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet forslag fra Arbeiderpartiet om en forpliktende opptrappingsplan for utdanning av spesialsykepleiere.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2016