Representantforslag om å styrke folks rettssikkerhet slik at de som har rett, også kan få rett

Dokument 8:152 S (2017-2018), Innst. 71 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Jan Bøhler, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 27.11.2018 Innst. 71 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å styrke folks rettssikkerhet slik at de som har rett, også kan få rett. Ingen av forslagene ble vedtatt. Et annet forslag om å be regjeringen i forbindelse med den pågående utredningen av rettshjelpsordningen komme tilbake til Stortinget med tiltak i oppfølgingen av denne for å gjøre ordningen bedre, mer effektiv og treffsikker, ble vedtatt med stemmene fra H, FrP, KrF, V og MDG.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.11.2018

   Behandla i Stortinget: 04.12.2018