Representantforslag om å styrke folks rettssikkerhet slik at de som har rett, også kan få rett

Dokument 8:152 S (2017-2018), Innst. 71 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Bøhler, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 27.11.2018 Innst. 71 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å styrke folks rettssikkerhet slik at de som har rett, også kan få rett. Ingen av forslagene ble vedtatt. Et annet forslag om å be regjeringen i forbindelse med den pågående utredningen av rettshjelpsordningen komme tilbake til Stortinget med tiltak i oppfølgingen av denne for å gjøre ordningen bedre, mer effektiv og treffsikker, ble vedtatt med stemmene fra H, FrP, KrF, V og MDG.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2018