Representantforslag om å styrke folks rettssikkerhet slik at de som har rett, også kan få rett

Dokument 8:152 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Jan Bøhler, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (A)

Saksgang