Representantforslag om at maksimalt antall prikker før inndragning av bevilling skal være åtte, ikke tolv.

Dokument 8:216 S (2017-2018), Innst. 40 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kjersti Toppe, Nicholas Wilkinson, Olaug Vervik Bollestad Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV), (KrF), (Sp) Tilråding levert 08.11.2018 Innst. 40 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fremmet av representanter fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti om at maksimalt antall prikker før inndragning av skjenkebevilling skal være åtte, ikke tolv. Forslaget fikk ikke flertall. Med støtte fra Arbeiderpartiet, MDG og regjeringspartiene ble det vedtatt å be regjeringen - i påvente av evalueringen av de normerte reglene for inndragning av skjenkebevilling - om ikke å gjøre endringer i systemet, men om mulig sørge for at evalueringen fremskyndes.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.11.2018

   Behandla i Stortinget: 20.11.2018