Representantforslag om at maksimalt antall prikker før inndragning av bevilling skal være åtte, ikke tolv.

Dokument 8:216 S (2017-2018), Innst. 40 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe, Nicholas Wilkinson, Olaug Vervik Bollestad Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV), (KrF), (Sp) Innstilling avgitt 08.11.2018 Innst. 40 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fremmet av representanter fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti om at maksimalt antall prikker før inndragning av skjenkebevilling skal være åtte, ikke tolv. Forslaget fikk ikke flertall. Med støtte fra Arbeiderpartiet, MDG og regjeringspartiene ble det vedtatt å be regjeringen - i påvente av evalueringen av de normerte reglene for inndragning av skjenkebevilling - om ikke å gjøre endringer i systemet, men om mulig sørge for at evalueringen fremskyndes.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2018