Representantforslag om å avvikle norsk statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel

Dokument 8:221 S (2017-2018)

Merknad

Forslaget er trukket tilbake

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.
Saka er trekt tilbake

Forslag frå Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken Saka er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   I Stortingets møte 18. oktober meddelte forslagsstiller Haltbrekken at forslaget trekkes. Saken er avsluttet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er trekt tilbake