Representantforslag om å avvikle norsk statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel

Dokument 8:221 S (2017-2018)

Merknad

Forslaget er trukket tilbake

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er trukket

Forslag fra Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I Stortingets møte 18. oktober meddelte forslagsstiller Haltbrekken at forslaget trekkes. Saken er avsluttet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er trukket