Representantforslag om håndtering av alvorlig psykisk syke i fengsler

Dokument 8:227 S (2017-2018), Innst. 145 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Petter Eide Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling er forelagt for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 29.01.2019 Innst. 145 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti om håndtering av alvorlig psykisk syke i fengsler. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.01.2019

   Behandla i Stortinget: 05.03.2019