Representantforslag om håndtering av alvorlig psykisk syke i fengsler

Dokument 8:227 S (2017-2018), Innst. 145 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Petter Eide Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling er forelagt for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 29.01.2019 Innst. 145 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Sosialistisk Venstreparti om håndtering av alvorlig psykisk syke i fengsler. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.2019

   Behandlet i Stortinget: 05.03.2019