Representantforslag om en stortingsmelding om nasjonalt eierskap i strategisk viktige bedrifter, infrastruktur og teknologier

Dokument 8:56 S (2018-2019), Innst. 201 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Pollestad, Sigbjørn Gjelsvik, Trygve Slagsvold Vedum, Willfred Nordlund Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 12.03.2019 Innst. 201 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representantene Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Wilfred Nordlund om en stortingsmelding om nasjonalt eierskap til strategisk viktige bedrifter, infrastruktur og teknologier. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.03.2019

   Behandla i Stortinget: 26.03.2019